dinsdag 5 juli 2011

spelersportretjes - uitleg uitgebreid

spelersportretjes
Elk spelersportretje bestaat uit de zo volledig mogelijke voetballoopbaan van een bepaalde (ex-)speler. Daarbij zijn de belangrijkste gegevens zorgvuldig verzameld om een goed beeld te geven van de carrière van een voetballer.

Let op: de gespeelde wedstrijden van het huidige seizoen zijn niet te vinden. Deze worden steevast aan het eind van het seizoen toegevoegd, of op het moment dat een speler een club eerder verlaat. Vanzelfsprekend is het wekelijks bijhouden online van wedstrijden op deze site ondoenlijk. Daarnaast bestaan voor dit deel al prima andere websites. Overigens worden de gegevens van het huidige seizoen wèl in Excel bijgehouden: wilt u bepaalde informatie over het lopende seizoen weten dan kunt u altijd contact opnemen.

Dit is de uitgebreide versie van de uitleg. Zie hier voor een beknopte versie over de spelersportretjes.

afkortingen
Elk spelersportretje heeft onder de basisgegevens (het gele of oranje gedeelte) een cursieve rij met per kolom de uitleg waar alle gegevens voor staan. Na seizoen en club worden de volgende afkortingen gehanteerd, die overigens verderop uitgebreider worden omschreven:


seizoenclublnddvkl cm int

lnd - land waar de in die rij genoemde club in de competitie speelt.
dv - divisie
kl - klassering: de eindstand op de ranglijst in het genoemde seizoen.
cm - de (achtereenvolgens) gespeelde competitiewedstrijden en gescoorde doelpunten.
int - de eventueel gespeelde interlands en gescoorde doelpunten in dat seizoen.

basisgegevens
Van elke voetballer staan allereerst de naam, geboortedatum en nationaliteit (als deze anders is dan de Nederlandse) vermeld. Deze nationaliteit bestaat uit een afkorting, waarvan hier te bekijken is waar deze stuk voor stuk voor staan. Soms heeft een speler meer nationaliteiten. Dan staan deze beide vermeld, met daarbij een schuine streep. Als een voetballer zowel de Nederlandse als een andere nationaliteit heeft, staat de Nederlandse in dit geval wél ook vermeld.

nationaliteiten niet meer bestaande landen
Er is zo veel mogelijk uitgegaan van de nationaliteit die een speler gedurende (een groot deel van) zijn loopbaan had. Bij voetballers die bijvoorbeeld in de jaren zeventig in Nederland speelden die uit het voormalige Joegoslavië kwamen, staat de afkorting JOE vermeld. Dit ongeacht uit welk huidig land ze zouden komen. Heeft een voormalige Joegoslavische voetballer dus tegenwoordig de Kroatische nationaliteit, dan is uit gegaan van de periode dat een speler in Nederland speelde.

Van alle Nederlandse spelers staan eveneens de eventueel gespeelde interlands en Jong Oranje-interlands (en gescoorde doelpunten) vermeld. Deze staan rechts op de bovenste twee regels van het spelersportretje. De portretjes zijn geel van kleur, als een voetballer in het Nederlands Elftal heeft gespeeld, is het portretje Oranje. Heeft een speler alleen in Jong Oranje gespeeld en niet in 'het grote Oranje', dan is het carrièreoverzicht geel met bij de Jong Oranje-interlands een stukje Oranje

Na elke interland van zowel Oranje als Jong Oranje worden de gegevens zo snel mogelijk aangepast zodat bij elk websitebezoek deze informatie helemaal up to date is.

kolom één: seizoen
In de eerste kolom staat steevast een seizoen vermeld waarbij de speler actief is geweest. Dit kan een seizoen zijn zoals we dat in Nederland kennen (bijvoorbeeld 2004-2005) of een zogeheten zomercompetitieseizoen. In een aantal landen wordt een competitie gedurende een kalenderjaar afgewerkt. Bij een voetballer die in Zweden speelt staat dan bijvoorbeeld 2009.

kolom twee: club
Na het seizoen staat de club waar een speler in dat jaar heeft gespeeld. Soms maakt een voetballer een seizoen niet bij één club af, maar verandert hij tussendoor van club. Dit kan een huurperiode zijn, maar natuurlijk ook een verkoop. Soms speelt een voetballer zelfs bij nog meer clubs in één seizoen. Elke witregel onder een bepaald seizoen, betekent dat de speler in kwestie in dat jaar bij meerdere verenigingen heeft gespeeld.

kolom drie: land (lnd)
Na de club staat het land vermeld waar deze club in de competitie speelt. Bij een Nederlandse club staat er niks achter: als er geen landscode staat betekent dit dat de speler in Nederland voetbalde. Zie hier voor een overzicht van alle landsafkortingen.

Zoals gezegd gaat het hierbij altijd om het land waar de club de competitie in afwerkt. Dit is niet altijd hetzelfde als het land waar de club uit komt. Een voorbeeld: er zijn Canadese clubs die mee spelen in de competitie van de Verenigde Staten. In dat geval staat er bij land VS vermeld: de club speelt immers in de competitie van dat land. Doet diezelfde club eveneens mee aan het Canadese kampioenschap, dan staat in dat geval bij dat seizoen Can ervoor.

kolom vier: divisie (dv)
Vervolgens staat vermeld in welke divisie de desbetreffende club in dat seizoen speelde. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende afkortingen, die voor elke competitie gelden. Je kunt op deze manier in één oogopslag zien in welke seizoenen een speler op welk niveau speelde:

E - staat voor het hoogste competitieniveau in een land. Daarbij staat E in Nederland voor Eredivisie, maar ook in elk ander land voor de hoogste competitie. Voorbeelden zijn de Premier League in Engeland en de Bundesliga in Duitsland. E is kortom altijd de belangrijkste competitie in een land.

I - altijd het tweede niveau van een land. In Nederland is I de Eerste divisie, in Duitsland de Zweite Bundesliga. Kortom I is van elk land het éénnahoogste niveau.

II - het derde niveau van een land. In Nederland was dit vroeger de Tweede divisie, die natuurlijk al lang niet meer bestaat. Maar in bijna ieder ander land is er wel degelijk een niveau onder de eerste twee.

III en lager - Van het vierde niveau van een land tot steeds een stapje lager op de competitieladder. Daarbij is IV het vijfde niveau, V het zesde niveau enzovoort. Het laagste niveau waarvan spelers de vinden zijn is VIII, het negende niveau dus (in Engeland).

kolom vijf: klassering (kl)
In deze kolom is de eindstand in de competitie te zien van de club in het in de eerste kolom vermelde seizoen. Deze gegevens zijn uiteraard gekoppeld aan kolom vier. Op deze manier kan je zien in welke divisie op welke plaats gefinisht werd in de competitie.


In sommige (Zuid-Amerikaanse) landen vinden gedurende één seizoen twee competities plaats. In dat geval staan dus twee eindstanden vermeld, met de eerst gespeelde competitie als eerste genoemd.

sterretje
Deze gegevens staan van elke speler vermeld, maar alleen als een seizoen werd afgemaakt bij die club. Is een speler tussentijds bij een vereniging vertrokken, dan staat er een sterretje (*) op de plaats van een competitie-eindstand. Meestal is een speler daarna naar een andere club gegaan, waarvan wél een eindstand staat vermeld, maar soms stopt een speler in een seizoen zonder zich nog bij een andere club aan te sluiten. Een voorbeeld hiervan is Jaap Stam, die midden in zijn laatste seizoen als prof abrupt stopte bij Ajax en dus niet met de club de competitie afmaakte.

letters bij eindstand
In bijvoorbeeld de Verenigde Staten staat er vaak een letter voor de eindstand. Deze letter geeft aan dat er een deelcompetitie is geweest in een bepaald deel van het land, en dat daarin een bepaalde eindstand werd behaald. Dit zegt verder niets over het niveau van de competitie: dat staat altijd vermeld in de kolom divisie (dv).

streepjes bij eindstand
Het komt af en toe voor dat een club de competitie niet af maakt. Anders dan bij een speler die vertrekt staan er dan twee streepjes (- -) op de plek van de eindstand. Dit houdt dus in dat de speler niet vertrokken is gedurende de periode dat de club aan de competitie deelnam. Een voorbeeld zijn de spelers van Haarlem in het seizoen 2009-2010. Middenin het seizoen werd Haarlem uit de competitie gehaald, waardoor bij de spelers die dat seizoen voor die club speelden er twee streepjes op de plaats van de eindstand staan.
...PSV 1988: winnaar Europacup I. Bovenste rij van links naar rechts: Heintze,
Ronald Koeman, Nielsen, Lerby, Kieft en Van Breukelen. Onderste rij:
Linskens, Van Aerle, Vanenburg, Gerets en Gillhaus...


kolom zes en zeven: gespeelde competitiewedstrijden en gescoorde doelpunten (cm)
Hier kun je zien hoeveel competitiewedstrijden de speler in het in de eerste kolom vermelde seizoen heeft gespeeld voor de club in kolom B en hoeveel doelpunten hij daarbij heeft gescoord. Het gaat hierbij nogmaals om wedstrijden en doelpunten in de competitie, dus niet om bekerwedstrijden of wedstrijden op Europees niveau. Staat er bij de wedstrijden en doelpunten nb vermeld, dan betekent dit dat de gegevens niet bekend zijn.

kolom acht en negen: gespeelde interlands en gescoorde doelpunten (int)
In de laatste twee kolommen tenslotte staan de gespeelde interlands en gescoorde doelpunten per seizoen in het Nederlands Elftal. Het gaat hierbij dus slechts om Nederlandse voetballers en niet om interlands die buitenlandse spelers hebben gespeeld.

Vermeld staan telkens de interlands die in dat specifieke seizoen zijn gespeeld door de speler in kwestie en hoeveel doelpunten hij heeft gemaakt. Bij niet-internationals staan in deze kolommen slechts streepjes (- -), bij internationals staan in de jaren waarin geen interlands zijn gespeeld ook streepjes.

De interlands zijn altijd gedurende het desbetreffende seizoen plus het eventueel daaropvolgende WK of EK. Dat betekent dat de interlands die op een groot toernooi worden gespeeld altijd bij het voorgaande seizoen worden geteld, en niet bij het nieuwe seizoen. Dit geldt ook voor interlands die op een toernooi vanaf 1 juli worden gespeeld, officieel een nieuw seizoen dus. Voetbalschrijver hanteert de regel: een seizoen eindigt na een WK of EK, pas daarna begint het nieuwe seizoen. Een voorbeeld: de interlands van een speler die aan het WK 1998 heeft meegedaan tellen allemaal bij het seizoen 1997-1998, ook de interlands die op dat WK vanaf 1 juli zijn gespeeld.

Als je alle interlands en doelpunten in kolom acht en negen bij elkaar optelt, kom je op het totaal aantal interlands en doelpunten van de speler dat helemaal rechts boven staat vermeld.

De informatie waaruit elk spelersportretje bestaat is met uiterste zorg samengesteld. Lees hier over de totstandkoming van de portretjes. Uiteraard zijn eventuele correcties en aanvullingen op de vermelde statistieken van harte welkom. Reacties kunt u sturen naar voetbalschrijver@hotmail.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten