dinsdag 5 juli 2011

spelersportretjes - uitleg

spelersportretjes
Elk spelersportretje bestaat uit de zo volledig mogelijke voetballoopbaan van een bepaalde (ex-)speler. Daarbij zijn de belangrijkste gegevens zorgvuldig verzameld om een goed beeld te geven van de carrière van een voetballer.

Let op: de gespeelde wedstrijden van het huidige seizoen zijn niet te vinden. Deze worden steevast aan het eind van het seizoen toegevoegd, of op het moment dat een speler een club eerder verlaat. Vanzelfsprekend is het wekelijks bijhouden online van wedstrijden op deze site ondoenlijk. Daarnaast bestaan voor dit deel al prima andere websites. Overigens worden de gegevens van het huidige seizoen wèl in Excel bijgehouden: wilt u bepaalde informatie over het lopende seizoen weten dan kunt u altijd contact opnemen.

afkortingen
Elk spelersportretje heeft onder de basisgegevens (het gele of oranje gedeelte) een cursieve rij met per kolom de uitleg waar alle gegevens voor staan. Na seizoen en club worden de volgende afkortingen gehanteerd, die overigens verderop uitgebreider worden omschreven:

seizoenclublnddvkl cm int

lnd - land waar de in die rij genoemde club in de competitie speelt.
dv - divisie
kl - klassering: de eindstand op de ranglijst in het genoemde seizoen.
cm - de (achtereenvolgens) gespeelde competitiewedstrijden en gescoorde doelpunten.
int - de eventueel gespeelde interlands en gescoorde doelpunten in dat seizoen.

Hieronder vind je een beknopte uitleg over de spelersportretjes. Voor een uitgebreide versie klik hier. Op die pagina komen alle facetten aan bod van de portretjes, deze pagina beperkt zich tot de basisinformatie.

basisgegevens
Van elke voetballer staan allereerst de naam, geboortedatum en nationaliteit (als deze anders is dan de Nederlandse) vermeld. Deze nationaliteit bestaat uit een afkorting, waarvan hier te bekijken is waar deze stuk voor stuk voor staan. Soms heeft een speler meer nationaliteiten. Dan staan deze beide vermeld.

Van alle Nederlandse spelers staan eveneens de eventueel gespeelde interlands en Jong Oranje-interlands (en gescoorde doelpunten) vermeld. Deze staan rechts op de bovenste twee regels van het spelersportretje. De portretjes zijn geel van kleur, als een voetballer in het Nederlands Elftal heeft gespeeld, is het portretje Oranje.

Na elke interland van zowel Oranje als Jong Oranje worden de gegevens zo snel mogelijk aangepast zodat bij elk websitebezoek deze informatie helemaal up to date is.

kolom één: seizoen
In de eerste kolom staat steevast een seizoen vermeld waarbij de speler actief is geweest. Dit kan een seizoen zijn zoals we dat in Nederland kennen (bijvoorbeeld 2004-2005) of een zogeheten zomercompetitieseizoen, dat gedurende een kalanderjaar wordt afgewerkt (bijvoorbeeld 2009).

kolom twee: club
Na het seizoen staat de club waar een speler in dat jaar heeft gespeeld. Soms maakt een voetballer een seizoen niet bij één club af, maar verandert hij tussendoor van club. Dit kan een huurperiode zijn, maar natuurlijk ook een verkoop. Soms speelt een voetballer zelfs bij nog meer clubs in één seizoen.

kolom drie: land (lnd)
Na de club staat het land vermeld waar deze club in de competitie speelt. Bij een Nederlandse club staat er niks achter: als er geen landscode staat betekent dit dat de speler in Nederland voetbalde. Zie hier voor een overzicht van alle landsafkortingen.

kolom vier: divisie (dv)
Vervolgens staat vermeld in welke divisie de desbetreffende club in dat seizoen speelde. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende afkortingen, die voor elke competitie gelden. Je kunt op deze manier in één oogopslag zien in welke seizoenen een speler op welk niveau speelde:

E het hoogste competitieniveau in een land.
I - het tweede niveau van een land.
II en lager - het derde niveau van een land tot steeds een stapje lager. III is het vierde niveau enzovoort.

kolom vijf: klassering (kl)
In deze kolom is de eindstand in de competitie te zien van de club in het in de eerste kolom vermelde seizoen. Deze gegevens zijn uiteraard gekoppeld aan kolom vier. Op deze manier kan je zien in welke divisie op welke plaats gefinisht werd in de competitie.

sterretje
Is een speler tussentijds bij een vereniging vertrokken, dan staat er een sterretje (*) op de plaats van een competitie-eindstand. Dit geldt voor zowel spelers die naar een andere club zijn vertrokken als voor spelers die nergens anders meer speelden dat seizoen.

...Je hebt loopbanen en je hebt Loopbanen. In die laatste categorie
valt die van Jan Jongbloed. Zijn vak van doelverdediger voerde hij
extreem lang uit. De man die twee WK-finales keepte stond liefst
zevenentwintig seizoenen onder de lat...

streepjes bij eindstand
Het komt af en toe voor dat een club de competitie niet af maakt. Anders dan bij een speler die vertrekt staan er dan twee streepjes (- -) op de plek van de eindstand. Dit houdt dus in dat de speler niet vertrokken is gedurende de periode dat de club aan de competitie deelnam, maar dat er met de club iets bijzonders is gebeurd in dat jaar.

kolom zes en zeven: gespeelde competitiewedstrijden en gescoorde doelpunten (cm)
Hier kun je zien hoeveel competitiewedstrijden de speler in het in de eerste kolom vermelde seizoen heeft gespeeld voor de club in kolom B en hoeveel doelpunten hij daarbij heeft gescoord.
Staat er hier nb, dan betekent dit dat de gegevens niet bekend zijn.

kolom acht en negen: gespeelde interlands en gescoorde doelpunten (int)
In de laatste twee kolommen tenslotte staan de gespeelde interlands en gescoorde doelpunten per seizoen in het Nederlands Elftal. Het gaat hierbij dus slechts om Nederlandse voetballers en niet om interlands die buitenlandse spelers hebben gespeeld.

Vermeld staan telkens de interlands die in dat specifieke seizoen zijn gespeeld door de speler in kwestie en hoeveel doelpunten hij heeft gemaakt. De interlands zijn altijd gedurende het desbetreffende seizoen plus het eventueel daaropvolgende WK of EK. Dat betekent dat alle interlands die op een groot toernooi worden gespeeld altijd bij het voorgaande seizoen worden geteld, en niet bij het nieuwe seizoen. Voetbalschrijver hanteert de regel: een seizoen eindigt na een WK of EK, pas daarna begint het nieuwe seizoen.

Als je alle interlands en doelpunten in kolom acht en negen bij elkaar optelt, kom je op het totaal aantal interlands en doelpunten van de speler dat helemaal rechts boven staat vermeld.

Heb je het antwoord op jouw vraag over de spelersportretjes hier niet kunnen vinden? Kijk dan hier, waar je een uitgebreide versie vindt en wellicht wél leest wat je zocht.

De informatie waaruit elk spelersportretje bestaat is met uiterste zorg samengesteld. Lees hier over de totstandkoming van de portretjes. Uiteraard zijn eventuele correcties en aanvullingen op de vermelde statistieken van harte welkom. Reacties kunt u sturen naar voetbalschrijver@hotmail.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten